top of page
Fuji & Five Lakes Map.jpg

Lake Yamanaka

Lake Kawaguchi

Lake Sai

Lake Shoji

Lake Motosu

Mt. Fuji

Fujiyoshida City

Oshino Hakkai

Fujinomiya City

Fuji Five Lakes Map.jpg
bottom of page